Tư Vấn Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,300.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :08-12-19
Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
08-12-19 Kon Tum
Khánh Hòa
07-12-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
241
06-12-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
238
05-12-19Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
264
04-12-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
246
03-12-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Đắc Lắc232
02-12-19TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
235
01-12-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
220
30-11-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
239
29-11-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
220
28-11-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
241
27-11-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
221
26-11-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
281
25-11-19TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
242
24-11-19Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
238
23-11-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
248
22-11-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Gia Lai282
21-11-19Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
228
20-11-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
222
19-11-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
260
18-11-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
246
17-11-19Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
265
16-11-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi252
15-11-19Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
241
14-11-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
238
13-11-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
255
12-11-19Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
266
11-11-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
253
10-11-19Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
275
09-11-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
248
08-11-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
227
07-11-19Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
241