Tư Vấn Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,300.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :23-10-19
Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
23-10-19 Đà Nẵng
Khánh Hòa
22-10-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
262
21-10-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
245
20-10-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
235
19-10-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
245
18-10-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
242
17-10-19Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Quảng Trị247
16-10-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
249
15-10-19Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 8 Quảng Nam
244
14-10-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng đầu 7 Phú Yên
262
13-10-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
254
12-10-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
227
11-10-19Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
275
10-10-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
228
09-10-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng230
08-10-19Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
241
07-10-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đầu 0 Phú Yên
258
06-10-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
257
05-10-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
246
04-10-19Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
260
03-10-19Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
257
02-10-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
262
01-10-19Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 2 Quảng Nam
283
30-09-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 TT Huế245
29-09-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
235
28-09-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
228
27-09-19Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
260
26-09-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
240
25-09-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa253
24-09-19Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
241
23-09-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
230
22-09-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
221