Tư Vấn Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,1.000.000 VNĐ

Chốt số đẹp hôm nay ngày :14-10-19
Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
14-10-19 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
13-10-19Tiền Giang: 354,
Kiên Giang: 859,
Đà Lạt: 597
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
627
12-10-19TP HCM: 318,
Long An: 596,
Bình Phước: 844,
Hậu Giang: 849
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
591
11-10-19Vĩnh Long: 299,
Bình Dương: 130,
Trà Vinh: 275
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
425
10-10-19Tây Ninh: 163,
An Giang: 588,
Bình Thuận: 628
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
530
09-10-19Đồng Nai: 615,
Cần Thơ: 855,
Sóc Trăng: 971
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
555
08-10-19Bến Tre: 600,
Vũng Tàu: 417,
Bạc Liêu: 647
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
590
07-10-19TP HCM: 654,
Đồng Tháp: 694,
Cà Mau: 119
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
391
06-10-19Tiền Giang: 844,
Kiên Giang: 407,
Đà Lạt: 530
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
792
05-10-19TP HCM: 834,
Long An: 378,
Bình Phước: 880,
Hậu Giang: 444
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
617
04-10-19Vĩnh Long: 755,
Bình Dương: 895,
Trà Vinh: 207
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
782
03-10-19Tây Ninh: 718,
An Giang: 587,
Bình Thuận: 222
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
614
02-10-19Đồng Nai: 800,
Cần Thơ: 017,
Sóc Trăng: 389
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
815
01-10-19Bến Tre: 764,
Vũng Tàu: 258,
Bạc Liêu: 887
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
786
30-09-19TP HCM: 525,
Đồng Tháp: 387,
Cà Mau: 904
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
342
29-09-19Tiền Giang: 005,
Kiên Giang: 867,
Đà Lạt: 236
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
529
28-09-19TP HCM: 549,
Long An: 524,
Bình Phước: 558,
Hậu Giang: 329
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
506
27-09-19Vĩnh Long: 332,
Bình Dương: 941,
Trà Vinh: 030
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
718
26-09-19Tây Ninh: 718,
An Giang: 509,
Bình Thuận: 450
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
556
25-09-19Đồng Nai: 785,
Cần Thơ: 912,
Sóc Trăng: 737
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
363
24-09-19Bến Tre: 945,
Vũng Tàu: 550,
Bạc Liêu: 291
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
537
23-09-19TP HCM: 930,
Đồng Tháp: 218,
Cà Mau: 536
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
651
22-09-19Tiền Giang: 070,
Kiên Giang: 726,
Đà Lạt: 346
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
444
21-09-19TP HCM: 303,
Long An: 248,
Bình Phước: 044,
Hậu Giang: 433
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
634
20-09-19Vĩnh Long: 269,
Bình Dương: 076,
Trà Vinh: 443
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
694
19-09-19Tây Ninh: 559,
An Giang: 296,
Bình Thuận: 578
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
417
18-09-19Đồng Nai: 408,
Cần Thơ: 332,
Sóc Trăng: 283
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
331
17-09-19Bến Tre: 282,
Vũng Tàu: 283,
Bạc Liêu: 962
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
562
16-09-19TP HCM: 767,
Đồng Tháp: 675,
Cà Mau: 591
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
493
15-09-19Tiền Giang: 846,
Kiên Giang: 409,
Đà Lạt: 878
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
644
14-09-19TP HCM: 755,
Long An: 375,
Bình Phước: 724,
Hậu Giang: 661
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
639
13-09-19Vĩnh Long: 648,
Bình Dương: 701,
Trà Vinh: 873
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
579