Tư Vấn Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP,300.000 VNĐ

Chuyên gia dự đoán xổ số ngày :08-12-19
Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
08-12-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
07-12-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng đầu 0 Long An,
Trúng đầu 0 Bình Phước,
Trúng đuôi 7 Hậu Giang
226
06-12-19Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đầu 0 Trà Vinh
224
05-12-19Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 6 An Giang
238
04-12-19Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ
249
03-12-19Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
261
02-12-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đuôi 5 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
247
01-12-19Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Tiền Giang,
Trúng đầu 2 Kiên Giang,
Trúng đầu 4 Đà Lạt
254
30-11-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
244
29-11-19Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đuôi 9 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
272
28-11-19Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 3 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
283
27-11-19Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đầu 0 Cần Thơ,
Trúng đầu 0 Sóc Trăng
236
26-11-19Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đuôi 6 Bạc Liêu
271
25-11-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Đồng Tháp,
Trúng đầu 2 Cà Mau
262
24-11-19Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Tiền Giang,
Trúng đuôi 9 Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
241
23-11-19TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đầu 2 Bình Phước,
Trúng đầu 9 Hậu Giang
238
22-11-19Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đầu 1 Trà Vinh
258
21-11-19Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng đuôi 4 Bình Thuận
273
20-11-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
236
19-11-19Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
248
18-11-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 TP HCM,
Trúng đầu 2 Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
249
17-11-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng đầu 4 Kiên Giang,
Trúng đầu 9 Đà Lạt
263
16-11-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng đuôi 1 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
271
15-11-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
261
14-11-19Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng đầu 1 Bình Thuận
285
13-11-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đuôi 6 Cần Thơ,
Trúng đầu 5 Sóc Trăng
287
12-11-19Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Vũng Tàu258
11-11-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đầu 7 Cà Mau
268
10-11-19Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng đầu 1 Đà Lạt
257
09-11-19TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
249
08-11-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đuôi 2 Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
229
07-11-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Tây Ninh,
Trúng đuôi 2 An Giang,
Trúng đầu 2 Bình Thuận
237